pub trait Postgresql { }

Implementors§

source§

impl Postgresql for Horoscopes

Main data storage.

source§

impl Postgresql for MediaUp

Main data storage.

source§

impl Postgresql for News

Main data storage.

source§

impl Postgresql for Weather

Main data storage.